fbpx

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(GDPR) JOVITEL Hungary Kft. 
Érvényes 2018. május 25-től

Bevezetés

Ön anélkül böngészheti oldalainkat, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia.
Ajánlatkérésnél, Jelentkezésnél kizárólag a Név/Cégnév és az email címet kötelező megadni, az email címe honlapunkon sehol nem jelenik meg.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a JOVITEL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (továbbiakban: adatkezelő) mobil flotta csatlakozás igénybevételével kapcsolatos személyes adatok adatkezelésére vonatkozik.

A Jelentkezés teljesítése érdekében kezeljük adatait.

Az Adatkezelő személye:
Név: JOVITEL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2230 Gyömrő, Madách Imre u. 14.
Telefon: +36 (30) 622 1111
E-mail cím: info@jovitel.hu
Weboldal: www.jovitel.hu

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

1.) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

a.) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor.A személyes adatok kezelésének célja a https://jovitel.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatás nyújtása és az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás.

b.) Az Ügyfél a Vállalkozás weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások, mint (például: díjcsomagok), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok ajánlatkérés, jelentkezés keretében történő megadása, kezelése.A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.

 c.) Amennyiben a Vállalkozás tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személyszemélyazonosságának megállapításában.

d.) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságokszámára történő kiadása – jogszabály eltérőrendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelésben érintettek: Mindenki, aki a jovitel.hu oldalon keresztül ügyfélként ajánlatot kér és/vagy jelentkezik a flottába.

Minden előfizetői jogviszonyban lévő természetes személy, jogi személy, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet.

Webes cookie-k (sütik):

 A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyek az internetes weboldalak meglátogatásakor a felhasználók számítógépén kerülnek tárolásra.

Feladatuk a felhasználó azonosítása, hogy a következő belépéskor már az általa beállított adatok szerint jelenjen mag a honlap.

A cookie-kat bármikor törölheti a böngésző segítségével. Ez azonban azt eredményezheti, hogy a meglátogatott weboldal egyes funkciói nem, vagy csak korlátozottan fognak működni.

A cookie-k törlését a használt böngésző adatvédelmi beállításain keresztül végezheti el.Ennek módját mindig az adott böngésző határozza meg.

A jovitel.hu által használt cookie-k: – a megjelenítési beállításokat pl: a betűméret beállításokat. – a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja. – válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség felmérő kérdőívre. – beleegyezett-e vagy sem abba, hogy az adatkezelő weboldal cookie-kat használjon. – a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi az adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak fejlesztését.

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelő weboldala a következő cookie-t használhatja: – átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban.

Ezek elengedhetetlenek az adatkezelő weboldalával kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez. – állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ.

Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje az Érintett számítógép „címkéje” alapján. -harmadik féltől (Google Analytics) kapott cookie-k: _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók az adatkezelő weboldalát, ennek alapján lehetőség nyílik a weboldal használhatóság javítására.

További információ itt található: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ Weboldalunk a következő beépülő tartalmakat használja: Facebook Like-gomb: Weboldalunkon elhelyezkedő nyomógomb, melyneksegítségével a felhasználók tetszésüket fejezhetik ki a weboldal iránt.

Ez az elem cookie-k segítségével határozza meg, hogy melyik Facebook felhasználó látogatja az aktuális weboldalt. (Feltéve, hogy a felhasználó be van jelentkezve a Facebook-on).

Amennyiben szeretné megakadályozni, hogy a Facebook ilyen módon adatokat gyűjtsön Önről, javasoljuk, hogy oldalunk meglátogatása előtt lépjen ki Facebook fiókjából. a.) Google AdSense és Analytics: Javascript és webes cookie-k segítségével, anonim módon látogatási statisztikákat készít, amiket a Google Analytics szolgáltatás felé továbbít.

Ezen statisztikák célja, hogy a felhasználók igényeit, szokásait szem előtt tartva, a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsuk.

Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján.

A Google által használt DoubleClick cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.

A felhasználók kikapcsolhatják a cookie használatát, ha felkeresik a Hirdetésbeállítások oldalt. (Az aboutads.info oldalon a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) Megjegyezzük továbbá, hogy a fenti fiókokból történő kilépés ellenére továbbra is történhet adatgyűjtés az említett szolgáltatók részéről, ekkor azonban a megszemélyesítés kevésbé sikeres, a felhasználó pontos személye kisebb eséllyel állapítható meg.A külső féltől származó tartalmak (Facebook, Google,) az adott szolgáltató által meghatározott cookie-kat használják, így a jovitel.hu nem tudja befolyásolni ezen szolgáltatók személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét. (Az ezzel kapcsolatos irányelveket megtalálja a fent említett szolgáltatók honlapján.) Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunk további böngészésével Ön elfogadja adatvédelmi irányelveinket.

Adattovábbítás

Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja.

Azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzetvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása miatt.

E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.              

Jelen dokumentum célja, hogy a Vállalkozás , mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket. Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

Az Adatkezelő Elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

Telefon: +3630 622 1111
email: info@jovitel.hu

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail), az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozók Adatai

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de Adatkezelő az adatok átadásának tényéről tájékoztatni köteles az érintetteket. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja és ennek keretében kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az IT szolgáltatók által végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. Az Adatfeldolgozók saját Adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, amelyben garantálják a törvényi megfelelést.

Adatkezelő IT Szolgáltatói

Név: 3in1 Hosting Bt. 
Email: admin@megacp.com

Kezelt Személyes Adatok
  • Név
  • E-mail
  • Bankszámla szám
  • Adószám
  • Székhely
  • Kapcsolattartó neve
  • Telefonszám
Nemzeti Adatvédelmi És Információszabadság Hatóság Elérhetősége

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a NAIH-nál lehet élni:

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.